Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel này là một không gian sống cực chất do Gali Ganach Interior Design thiết kế. Không gian trong căn hộ này được lấp đầy với nào là sắc màu tươi tắn, nội thất tiện nghi cùng những chi tiết trang trí đầy tính nghệ thuật.

ed88e5aebad0a411369ec63f18d21fe2 Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

0c82bb45d8f59822c9135d9185763598 Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

09f8b9356f9998b31af057542fff7428 Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

12f8dd1f2e099800cbef1d23bac774f8 Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

375512 a Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

b277ce89095518e011386bc452841189 Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

bc101de6499a7a531d18e1c918500512 Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

d06ad65f879f16f789f8849a930b8ab9 Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

ded05c336f6a5012b4410058ef5e8ede Căn hộ penthouse đầy sắc màu nằm tại Talbia, Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *