Phòng tắm kết hợp cho cả Nam và Nữ

Kiến trúc sư Thomas Catalano và NTK Chris Benson đã kết hợp phòng tắm nam và nữ thành một phòng tắm chung nhưng gồm 2 phía riêng biệt một cách khéo léo. Cùng nhau xem họ đã thực hiện công việc này như thế nào nhé!
Phòng tắm kết hợp cho cả Nam và Nữ

Phòng tắm kết hợp cho cả Nam và Nữ

Phòng tắm kết hợp cho cả Nam và Nữ

Phòng tắm kết hợp cho cả Nam và Nữ

Phòng tắm kết hợp cho cả Nam và Nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *