Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Ngôi nhà mang tên La Piscucha tại San Salvador, El Salvador này sở hữu kiến trúc khá ấn tượng như một viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã. Đây là kiến trúc của Cincopatasalgato.

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Theo decorreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *