Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Ngôi nhà mang tên La Piscucha tại San Salvador, El Salvador này sở hữu kiến trúc khá ấn tượng như một viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã. Đây là kiến trúc của Cincopatasalgato.

a2767dd7dee6db6755ce3e0f1ee4fc20 Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

b5fb885595c39b9b094c7a3f13285b6e Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

2a63d1f9a41896bd19d317148f30a607 Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

3c56874271deb6e471e1df2841f74869 Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

7c67126b636e232116cb6799bbf446ff Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

264a80155973438b8f31ebad39504be0 Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

308c7c816ec86964df2e9511f5f22161 Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

375485 a Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

515845f8ba5966f0d3293f8cc06d5c5d Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

9323596e2ef92a96cfc56958935c15f3 Viên ngọc giữa thiên nhiên hoang dã ở El Salvador

Theo decorreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *