Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Sau đây là những hình ảnh về văn phòng làm việc mới của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco và được thiết kế bởi Studio O+A. Văn phòng rất rộng rãi và có thiết kế độc đáo có thể mang đến một không gian làm việc rất thoải mái cho những nhân viên làm việc ở đây.

Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *