Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

Hãy cùng đến tham quan ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế và xem cách Shaun đã biến ngôi nhà hiện đại này ấm cúng hơn nhờ lối trang trí thanh lịch và hồ bơi ngoài trời thư thái.

fa819bc5f0cb60f5a403e31e7e55a334 Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

0accb5fd75f861842cc22476a51022b1 Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

5a9e1bf3654f8c1ba4909d321458889d Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

584d384e7fea81dd0adf327d5bf11975 Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

8218b9ce7420cf1056aea7fcae33b888 Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

368902 a Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

b37c70df9a3ca434003be13829da0726 Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

d7e451400aa3ec2b4acf57e3576b7a39 Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

daec0521da0c338e066d4a0319fb4768 Ngôi nhà 105 Villiers nằm tại Queensland, Úc do KTS Shaun Lockyer thiết kế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *