Xử lý nhà ở khi đã định cư ở nước ngoài

16/07/2013 21:14

Chúng tôi muốn định cư ở Đức thì nhà và đất của chúng tôi sẽ phải xử lý như thế nào? Có nhất thiết phải chuyển nhượng cho người khác không?

Nay chúng tôi muốn định cư ở Đức thì nhà và đất của chúng tôi sẽ phải xử lý như thế nào? Có nhất thiết phải chuyển nhượng cho người khác không?

Vợ chồng tôi có một mảnh đất và một ngôi nhà trên đất ở Việt Nam. Chúng tôi đã sang Đức được 3 năm. Nay chúng tôi muốn định cư ở Đức thì nhà và đất của chúng tôi sẽ phải xử lý như thế nào? Có nhất thiết phải chuyển nhượng cho người khác không?

([email protected])

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Điều 171 Bộ luật Dân sự quy định về căn cứ chấm dứt quyền sở hữu trong các trường hợp sau:

1. Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác;

2. Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình;

3. Tài sản bị tiêu hủy;

4. Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu;

5. Tài sản bị trưng mua;

6. Tài sản bị tịch thu;

7. Vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên mà người khác đã được xác lập quyền sở hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định, tài sản mà người khác đã được xác lập quyền sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này;

8. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Theo quy định trên, không có trường hợp nào quy định người định cư ở nước ngoài phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Do vậy, nếu bạn không muốn thì bạn không phải chuyển nhượng cho người khác nhà và đất nói trên.

Theo Danviet.vn

LEAVE A REPLY