Hiện đại và khá sang trọng với hồ bơi trên cao cùng thiết kế phòng thoáng và rộng rãi, villa Mayavee tại Phuket, Thái Lan mang đến cho chủ nhân cuộc sống tuyệt vời với thiết kế hoàn hảo của nó.

ed8aa3b30d801d2676e17ed0ca1deeb8 Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

1ab6a47678b8b8d9978100bd3d612110 Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

4fe95dd7a3cdd131d10caca44e3e177a Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

06b94e179df16054970353d60432fcc9 Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

7c83157566d6bf384ad93cff11dc6e0e Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

7e76ddaacdb4ea95fd160d23a6bcf86b Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

11ff13d6ceb0bdc82f24aadbe67eceef Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

17ec7380ed3efd9e4ceba1beee88f6f7 Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

25fa4bc8c3c71d9f56208938f1125d8b Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

76bee464101c08e80922c7fdd47599ec Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

920e1461e0865d09a8548b82378ca15e Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

38551dc65ca6c257e8fb3c32cadfc0c0 Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

a030d06da963a7aef020b77e23a9da18 Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

d233aca00f8e2999b2a54c319a50d539 Villa Mayavee sang trọng với hồ bơi trên cao tại Phuket, Thái Lan

LEAVE A REPLY