Nào cùng đến chiêm ngưỡng villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn của thung lũng Arizona và khám phá xem KTS từ Kendle Design đã biến vùng hoang mạc này thành một kiến trúc khủng như thế nào nhé!

f6db49e35d7f9008fc851226aa7a7ebb Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

2a46c6ea9f87fcc12ddd276129c35015 Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

2bdadffc154dfb4df478a272a17cddd4 Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

3a5a9e1add8f0783a9854d1b3477cc2b Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

9cc95f7dbf8ae7670276c47697b2f7d5 Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

838baabe56b56e33be12e731056e378d Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

839f81964c80946e26376096ced1229d Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

136577b8d9023b9caa394e45403fa15e Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

370382 a Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

a23dca1fadd8c0f5266d395dbc7ae27b Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

affe3ba5838d9fd3c964067c9700fec2 Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

b68ba24b3fe5cbc6d96d36d9403b179a Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

bd1d268fb8012c29216d87c0da996ec6 Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

e4e139ed85cc1b2a85bad2e4b4d3341f Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

e9b68fe54721c4b9b47395d7f53ee479 Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

e178f13e9c68483d12c8b4dd015e4c82 Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

ebb8a2a75f4b5a95c0768a132a244daa Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

f2cf2ac1e0a3fb762d258a6e25ab75ff Villa đẳng cấp và siêu sang trọng nằm giữa vùng sa mạc khô cằn

LEAVE A REPLY