TỰ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN – Kỹ năng ai cũng cần biết | Huỳnh Duy Khương

TỰ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN – Kỹ năng ai cũng cần biết | Huỳnh Duy Khương
___

#huynhduykhuong #leadership #lanhdao

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về TỰ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN – Kỹ năng ai cũng cần biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *