Tư Duy Phản Biện (Critical Thinking) – KHÔNG KHÓ nếu biết 4 bước sau! | Huỳnh Duy Khương

Rèn luyện Critical Thinking – Tư Duy Phản Biện của mình thêm tại đây nhé:
————————
TIMECODE:

00:00 – Giới thiệu: Critical Thinking (Tư duy phản biện)
00:30 – Ai mới là người đi tắm (1 câu chuyện rèn luyện tư duy phản biện của Socrates)
03:02 – 3 dấu hiệu của người cần rèn luyện Critical Thinking
04:31 – Critical Thinking là gì?
05:22 – Câu trả lời của anh cho câu chuyện của Socrates
08:42 – Bước #1: Nhận diện và loại bỏ 5 tư duy giới hạn
08:53 – Tư duy 1: Tư duy ỷ lại
09:35 – Tư duy 2: Tư duy đổ lỗi
10:39 – Tư duy 3: Tư duy vâng lời
11:44 – Tư duy 4: Tư duy thiếu thốn
13:17 – Tư duy 5: Tư duy trung bình
14:35 – Bước #2: Hãy ở gần những người có Critical Thinking
16:33 – Bước #3: Mượn góc nhìn của người giỏi hơn
17:35 – Bước #4: Mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình
18:59 – Series đối thoại giúp bạn rèn luyện Critical Thinking

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây:

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Tư Duy Phản Biện (Critical Thinking) – KHÔNG KHÓ nếu biết 4 bước sau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *