Tư Duy Phản Biện – 6 Bước Nâng Trình Tự Học | Huỳnh Duy Khương

Tìm hiểu thêm về cách để rèn luyện Tư Duy Phản Biện – Critical Thinking của mình tại đây:
————————

TIMECODE:
00:00 – Câu chuyện về 2 người nhân viên
04:02 – Lầm tưởng tai hại của nhiều người về Tư Duy Phản Biện
04:58 – 6 cấp độ trong việc rèn luyện Tư Duy Phản Biện

#huynhduykhuong #hoctap #tuduyphanbien

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về 6 Cấp Độ Rèn Luyện Tư Duy Phản Biện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *