TOP 7 Cách Kết Thúc Bài Thuyết Trình Ấn Tượng (Hướng dẫn chi tiết từ A-Z)

Nhận ngay eBook miễn phí anh dành tặng bạn tại đây:

TIMECODE:
00:00 – 1 Quy tắc giúp tạo ấn tượng trong bài nói thuyết trình
01:00 – 2 mục đích cơ bản trong bài thuyết trình
01:57 – Educate #1: Tóm tắt nội dung
02:30 – Educate #2: Đặt câu hỏi trắc nghiệm
03:39 – Educate #3: Tự nhìn nhận và viết xuống
04:15 – Educate #4: Đặt câu hỏi mở cho khán giả
05:38 – Persuade #1: Kêu gọi trực tiếp về hành động
06:40 – Persuade #2: Hướng về tầm nhìn trong tương lai (để tạo động lực)
09:41 – Persuade #3: Kết hợp Educate và Persuade
10:32 – 3 bước quan trọng bạn cần làm sau video này

#huynhduykhuong #thuyettrinh #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *