Nhận ngay eBook miễn phí anh dành tặng bạn tại đây: https://bit.ly/41xQtmS

TIMECODE:
00:00 – Cách người tiếp viên hàng không tạo sự ấn tượng với hành khách thông qua phần chia sẻ
02:38 – Sai lầm của hầu hết mọi người khi mở bài
08:28 – Cách #1: Đặt câu hỏi
09:56 – Cách #2: Mở đầu bằng một câu chuyện
11:34 – Cách #3: Sử dụng trích dẫn từ người nổi tiếng
12:31 – Cách #4: Sử dụng con số, hình ảnh hoặc bảng biểu có tính giật gân
14:30 – Cách #5: Mở bài ngược

#huynhduykhuong #thuyettrinh #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking: https://khoahoc.ayp.vn/psonline?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=5-cach-mo-dau-bai-thuyet-trinh
– Khoá học Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/underground-leaderv3?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=5-cach-mo-dau-bai-thuyet-trinh
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life: https://ayp.vn/khoa-hoc-dinh-duong-energy-for-life-el/?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=5-cach-mo-dau-bai-thuyet-trinh

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking: https://workshop.ayp.vn/publicspeaking?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=5-cach-mo-dau-bai-thuyet-trinh
– Workshop Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/workshop_ul?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=5-cach-mo-dau-bai-thuyet-trinh
Workshop dinh dưỡng Energy for Life: https://khoahoc.ayp.vn/energyforlife-workshop?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=5-cach-mo-dau-bai-thuyet-trinh

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

LEAVE A REPLY