Top 12 Điều Người Hướng Nội Làm Cực Giỏi (bạn sẽ rất ngạc nhiên) | Huỳnh Duy Khương

Video này anh sẽ chia sẻ về top 12 điều người hướng nội làm cực giỏi và chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên về những thứ mà anh chia sẻ. Mỗi kiểu tính cách sẽ có những đặc trưng riêng, nhưng trong video này anh sẽ tập trung nói về 12 điều người hướng nội rất giỏi và bạn sẽ ngạc nhiên về cách mà anh giải thích.

Timecode:
00:00 – Hiểu lầm về người hướng nội
01:15 – Lắng nghe giỏi
02:19 – Có khả năng sống một mình
03:55 – Có kiến thức sâu về chủ đề yêu thích
05:08 – Thuyết trình rất giỏi
06:34 – Rất tập trung vào mục tiêu
07:12 – Ít bị tác động bởi môi trường xung quanh
08:27 – Không bị cảm xúc chi phối
09:26 – Có khả năng đặt câu hỏi
10:29 – Có khả năng trở thành nhà lãnh đạo
12:27 – Có khả năng suy nghĩ và tổng hợp
13:39 – Rất bình tĩnh khi xảy ra vấn đề
14:08 – Rất lì đòn

#huynhduykhuong #huongnoi #nguoihuongnoi

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Top 12 Điều Người Hướng Nội Làm Cực Giỏi (bạn sẽ rất ngạc nhiên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *