Thùy Tiên vận dụng kỹ năng hùng biện soán ngôi MISS GRAND 2021 như thế nào? | Huỳnh Duy Khương

Thùy Tiên vận dụng kỹ năng hùng biện để soán ngôi MISS GRAND 2021 như thế nào?

Nếu bạn muốn tham gia vào khóa huấn luyện giao tiếp High Influence Public Speaking của anh thì nhấn vào đây:

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

#huynhduykhuong #missgrandinternational #thuytien

Video này sẽ chia sẻ về Thùy Tiên vận dụng kỹ năng hùng biện để soán ngôi MISS GRAND 2021 như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *