Thời gian giải quyết thủ tục thu đất

08/08/2008 11:18

Xin cho biết quy định cụ thể của UBND TP Hà Nội về thời gian giải quyết thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất?

Xin cho biết quy định cụ thể của UBND TP Hà Nội về thời gian giải quyết thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất?

Trả lời:

Theo quyết định của UBND TP ngày 30/11/2007 về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố, thời gian giải quyết thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất như sau:

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin sử dụng đất (không kể thời gian chủ đầu tư phải giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu bằng văn bản của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất – nay là Sở Tài nguyên và Môi trường – tổ chức thẩm định), Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm lập tờ trình, dự thảo quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất, trình UBND TP.

– Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật kèm theo tờ trình của Sở Tài nguyên & Môi trường (không kể thời gian xét duyệt và hoàn thiện dự thảo quyết định), UBND TP xem xét, ký quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

– Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi đất tổng thể của UBND TP UBND quận, huyện có trách nhiệm quyết định thu hồi từng thửa đất của từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Việc thu hồi từng thửa đất của từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được thực hiện trước hoặc trong khi điều tra, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết cho từng hộ gia đình, cá nhân.

– Quyết định thu hồi đất phải được giao đến người có đất bị thu hồi và được niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn nơi có đất bị thu hồi trong suốt thời gian kể từ ngày UBND cấp phường, xã, thị trấn nhận được quyết định đến thời điểm kết thúc việc thu hồi.

(Theo KT&ĐT)

LEAVE A REPLY