Thời điểm nộp tiền sử dụng đất

23/05/2008 12:04

Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002, trong đó ghi “chưa nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất”. Vậy theo nghị định mới của Chính phủ thì gia đình tôi có phải nộp tiền sử dụng đất theo giá của năm 2007 không?

Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002, trong đó ghi “chưa nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất”. Vậy theo nghị định mới của Chính phủ thì gia đình tôi có phải nộp tiền sử dụng đất theo giá của năm 2007 không?

Trả lời:

Ngày 25/5/2007, Chính phủ ban hành nghị định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007). Thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất, được quy định tại khoản 2, điều 4 của nghị định trên như sau: 

“Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/1/2005 (ngày áp dụng giá đất mới) nhưng do cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định, do thay đổi mẫu tờ khai, thay đổi thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà làm cho người sử dụng đất phải nộp lại hoặc nộp bổ sung hồ sơ thì nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp hồ sơ.”

Vậy thời điểm để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của bạn được xác định theo thời điểm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ (căn cứ vào sổ tiếp nhận hồ sơ hoặc giấy biên nhận về tiếp nhận hồ sơ).

(Theo KT&ĐT)

LEAVE A REPLY