Thẳng Thắn Yêu Cầu Bạn Trai Lo Hết Tình Phí, Cô Gái Vi Phạm 1 Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Giao Tiếp!

Thẳng Thắn Yêu Cầu Bạn Trai Lo Hết Tình Phí, Cô Gái Vi Phạm 1 Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Giao Tiếp!

Timecode:
00:00 – Thẳng thắn liệu có thực sự tốt?
06:27 – Làm sao để thẳng thắn mà không gây mất lòng?

#huynhduykhuong #doanminh #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Thẳng Thắn Yêu Cầu Bạn Trai Lo Hết Tình Phí, Cô Gái Vi Phạm 1 Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Giao Tiếp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *