Tag Archives: HUỲNH DUY KHƯƠNG

Cách từ chối Sếp không gây mất lòng #huynhduykhuong

————- TIMECODE: #huynhduykhuong #giaotiep #phattrienbanthan ► Tìm Hiểu Workshop Training Miễn Phí Của Anh Tại Đây: Workshop Public Speaking: Workshop Underground Leader: Workshop dinh dưỡng Energy for Life: Video này sẽ chia sẻ về

Cách từ chối sếp mà không gây mất lòng #huynhduykhuong

————- TIMECODE: #huynhduykhuong #giaotiep #phattrienbanthan ► Tìm Hiểu Workshop Training Miễn Phí Của Anh Tại Đây: Workshop Public Speaking: Workshop Underground Leader: Workshop dinh dưỡng Energy for Life: Video này sẽ chia sẻ về

Nữ TikToker Suy Thận Và Thói Quen Ăn Uống Thiếu Khoa Học Của Người Trẻ | Huỳnh Duy Khương

Tham gia Workshop (miễn phí) Energy for Life của anh tại đây: ————- TIMECODE: 00:00 – Intro 00:51 – Anh đã từng rơi vào biến cố sức khỏe 06:19 – Sự thật 1: Health & Fitness là hai thứ khác nhau 08:01 – Sự thật 2: Nghĩa thật sự của từ “Diet” 09:43 – Sự […]

1 câu ch.ử.i từ thời đại học khiến anh nhớ mãi tới tận bây giờ. #huynhduykhuong

Nếu bạn luôn cảm thấy THUA KÉM người khác hãy xem video này. #huynhduykhuong

1 lý do thực sự khiến bạn không giỏi trong việc thuyết phục người khác #huynhduykhuong

————- TIMECODE: #huynhduykhuong #giaotiep #phattrienbanthan ► Tìm Hiểu Workshop Training Miễn Phí Của Anh Tại Đây: Workshop Public Speaking: Workshop Underground Leader: Workshop dinh dưỡng Energy for Life: Video này sẽ chia sẻ về

2024 rồi yêu thương bản thân hơn nha#huynhduykhuong

————- TIMECODE: #huynhduykhuong #giaotiep #phattrienbanthan ► Tìm Hiểu Workshop Training Miễn Phí Của Anh Tại Đây: Workshop Public Speaking: Workshop Underground Leader: Workshop dinh dưỡng Energy for Life: Video này sẽ chia sẻ về

Tip để có thể ứng biến nhanh hơn cho dù mình là người giao tiếp chậm #huynhduykhuong

————- TIMECODE: #huynhduykhuong #giaotiep #phattrienbanthan ► Tìm Hiểu Workshop Training Miễn Phí Của Anh Tại Đây: Workshop Public Speaking: Workshop Underground Leader: Workshop dinh dưỡng Energy for Life: Video này sẽ chia sẻ về

Nếu người yêu của bạn gặp chuyện buồn, đừng cư xử giống như vậy #huynhduykhuong

————- TIMECODE: #huynhduykhuong #giaotiep #phattrienbanthan ► Tìm Hiểu Workshop Training Miễn Phí Của Anh Tại Đây: Workshop Public Speaking: Workshop Underground Leader: Workshop dinh dưỡng Energy for Life: Video này sẽ chia sẻ về