Tag Archives: dự án

Sử dụng đất đã đền bù nhưng chưa bị thu hồi

Sử dụng đất đã đền bù nhưng chưa bị thu hồi 08/06/2012 09:41 Gia đình tôi đã bị thu hồi 93% đất nông nghiệp để xây dựng KCN theo dự án của tỉnh năm 2004. Năm 2007, gia đình tôi bị thu hồi nốt phần đất còn lại để làm đường bao cho KCN. Gia […]

Cho thuê tài sản chung của vợ chồng

Cho thuê tài sản chung của vợ chồng 08/09/2012 14:19 Căn hộ này tôi có trước khi kết hôn vậy nay tôi chuyển nhượng thì xác định thuế thu nhập như thế nào, và khi cho thuê tài sản chung của hai vợ chồng thì tính ra sao?  Căn hộ này tôi có trước khi […]