Sử dụng đất đã đền bù nhưng chưa bị thu hồi

08/06/2012 09:41

Gia đình tôi đã bị thu hồi 93% đất nông nghiệp để xây dựng KCN theo dự án của tỉnh năm 2004. Năm 2007, gia đình tôi bị thu hồi nốt phần đất còn lại để làm đường bao cho KCN.

Gia đình tôi đã bị thu hồi 93% đất nông nghiệp để xây dựng KCN theo dự án của tỉnh năm 2004. Năm 2007, gia đình tôi bị thu hồi nốt phần đất còn lại để làm đường bao cho KCN. Nay xin cho tôi hỏi:

1. Số đất bị thu hồi để làm đường năm 2007 hiện vẫn chưa bị thu hồi toàn bộ, quỹ đất còn lại gia đình tôi có được sử dụng cho đến khi bị thu hồi hay không?

2. Khi bàn giao đất nông nghiệp, các hộ dân được hứa hẹn là sẽ được chia đất dịch vụ, 3 sào đất nông nghiệp sẽ được phân 1 lô đất dịch vụ 72m2. Tuy nhiên, tới thời điểm này toàn bộ người dân quê tôi vẫn chưa được bàn giao đất này, mặc dù đã đóng phí xây dựng đường sá, hệ thống cấp thoát nước là 15 triệu đồng/lô vào năm 2005 (3 triệu) và 2009 (12 triệu). Xin cho hỏi quy trình giải quyết và bàn giao đất dịch vụ như vậy đã đúng hay chưa?

– Trả lời về việc bồi thường và giải tỏa đất:

1. Về việc sử dụng lại đất đã bàn giao:

Căn cứ Điều 59 Nghị định 84 của Chính phủ, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được phê duyệt, người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

tư vấn nhà đất

Như vậy, về nguyên tắc, khi ông/bà đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì phải bàn giao đất bị thu hồi cho tổ chức có thẩm quyền, kể từ thời điểm bàn giao, ông/bà không có quyền sử dụng phần đất này, nhưng trong thực tế, sau khi giao đất, do đất chưa sử dụng ngay để thực hiện dự án thì người sử dụng đất trước đây có thể tạm sử dụng nếu được ban quản lý dự án đồng ý và cho phép.

Nếu không có có sự đồng ý của ban quản lý dự án, thì ông/bà không có quyền sử dụng phần đất đã giao.

2. Về việc giao đất tái định cư hay đất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp.

Căn cứ khoản 2 Điều 58 Nghị định 84, đối với trường hợp người được bồi thường được bố trí tái định cư và người bồi thường đồng ý nhận nhà đất tái định cư, thì được nhận đất ở và nhà ở cùng với giấy chứng nhận chủ quyền trước khi giải phóng mặt bằng, nếu hai bên không có thỏa thuận khác.

Theo quy định tại Nghị định 84 và các nghị định có liên quan trước đây là Nghị định 197/2004/NĐ-CP và Nghị định 17/2006/NĐ-CP, việc bàn giao đất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp không được quy định cụ thể về thời điểm và thời hạn bàn giao đất này.

Thực chất của việc bàn giao loại đất này là việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Do đó, sẽ căn cứ vào thỏa thuận giữa tổ chức có thẩm quyền và người có nhu cầu cần hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm.

Ông/bà có thể liên hệ với tổ chức có thẩm quyền để thỏa thuận hay được giải thích cụ thể về thời hạn giao đất nêu trên.

Trân trọng,

Luật sư Phạm Đình Sơn

Các bài đọc nhiều:

> Tách thửa có làm thay đổi thời hạn sử dụng đất?

> Thủ tục hợp thức hóa đất ông bà để lại

> Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

> Mua đất bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ?

> Đất dính quy hoạch xin cấp sổ đỏ ra sao?

> Ở nước ngoài có được hưởng thừa kế?

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

LEAVE A REPLY