truyenthong010414 1 600x400 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA
tuyệt đẹp với và phong cách hiện đại đan xen nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, một hòn đảo cách 48 km về phía Nam Cape Cod, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Ngôi nhà được xây bởi hãng J. Brown. Sự cố ý kết hợp phong cách hiện đại và truyền thống lại với nhau nhằm bảo vệ những tính năng lịch sử của các ngôi nhà tại Nantucket. Ngôi nhà không có mái bằng và cũng không phải cực kỳ hiện đại cho lắm.

truyenthong010414 2 547x600 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

Với mặt tiền đẹp theo kiểu truyền thống bên ngoài nhưng ngôi nhà lại mang một điểm thể hiện việc người sinh sống là những người yêu thích phong cách hiện đại. Đó chính là hồ bơi theo phong cách tối giản thật lớn nằm ở sân sau, nhìn ra đại dương. tươi sáng, đơn giản và hiện đại. Sàn nhà mở cho phép sự kết nối tuyệt vời giữa nhà bếp, phòng ăn và phòng khách, cho cảm giác tất cả nằm trong cùng một căn phòng lớn.
truyenthong010414 3 600x417 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 4 600x346 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 5 600x346 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 6 600x399 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 7 600x346 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 8 600x392 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 9 600x416 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 10 600x359 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 11 600x434 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 12 600x420 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 13 600x399 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 14 600x346 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 15 600x399 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 16 600x399 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 17 600x453 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 18 600x399 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 19 400x600 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 20 600x523 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 21 600x346 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 22 400x600 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 23 600x457 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 24 456x600 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 25 600x365 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 26 600x399 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 27 400x600 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 28 600x343 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 29 600x283 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

truyenthong010414 30 600x497 Squam House  ngôi nhà tuyệt đẹp nằm ​​trên bờ biển của Nantucket, USA

LEAVE A REPLY