SAI LẦM LỚN NHẤT trong các cuộc TRANH LUẬN chính là… | Huỳnh Duy Khương Ft. Nguyễn Hữu Trí

Trong video này, anh sẽ chỉ ra sai lầm lớn nhất trong các cuộc tranh luận khiến bạn luôn bị thất bại trong những lúc giao tiếp, làm việc nhóm, trao đổi thông thường của mình.
Xem và áp dụng liền vào cuộc sống nhé

#huynhduykhuong #giaotiep #nguyenhuutri

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về SAI LẦM LỚN NHẤT trong các cuộc TRANH LUẬN chính là…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *