Làm sao để phân biệt giữa THỂ HIỆN BẢN THÂN và RA DẺ? Đây là câu hỏi anh nhận được từ 1 bạn học viên trong lớp của mình trong việc thể hiện bản thân. Trong video này, anh sẽ hướng dẫn bạn nguyên tắc gốc để nhận biết lằn ranh đó.
————-
TIMECODE:
00:00 – Giới thiệu
00:52 – Phân biệt giữa THỂ HIỆN BẢN THÂN và RA DẺ
05:38 – Cách để không BỊ RA DẺ

#huynhduykhuong #giaotiep #phattrienbanthan

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking: https://khoahoc.ayp.vn/psonline?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=ra-de
– Khoá học Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/underground-leaderv3?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=ra-de
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life: https://ayp.vn/khoa-hoc-dinh-duong-energy-for-life-el/?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=ra-de

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking: https://workshop.ayp.vn/publicspeaking?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=ra-de
– Workshop Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/workshop_ul?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=ra-de
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life: https://khoahoc.ayp.vn/energyforlife-workshop?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=ra-de

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn”

Video này sẽ chia sẻ về RA DZẺ và THỂ HIỆN BẢN THÂN khác nhau chỗ nào?


LEAVE A REPLY