Tìm hiểu về khóa học Public Speaking để trở nên tự tin giao tiếp, thuyết trình tại đây: https://khoahoc.ayp.vn/psonline?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-YouTube-comment&utm_campaign=qa-5-cau-hoi
————-
TIMECODE:
00:00 – Câu 1: Làm sao để không bị bí từ, căng thẳng khi nói chuyện với người lạ?
01:32 – Câu 2: Làm sao để duy trì mối quan hệ sau khi bắt chuyện xong?
02:44 – Câu 3: Em tập cười nhưng mặt bị gượng gạo thì phải làm sao?
03:41 – Câu 4: Clip anh nghe hay, nhưng lúc em làm thì… bị FAIL! Thì phải làm sao ạ?
05:11 – Câu 5: Giờ em xích mích với bạn cùng phòng thì phải làm sao?

#huynhduykhuong #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking: https://khoahoc.ayp.vn/psonline?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=qa-5-cau-hoi
– Khoá học Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/underground-leaderv3?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=qa-5-cau-hoi
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life: https://ayp.vn/khoa-hoc-dinh-duong-energy-for-life-el/?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=qa-5-cau-hoi

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking: https://workshop.ayp.vn/publicspeaking?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=qa-5-cau-hoi
– Workshop Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/workshop_ul?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=qa-5-cau-hoi
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life: https://khoahoc.ayp.vn/energyforlife-workshop?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=qa-5-cau-hoi

▶️ Liên hệ quảng cáo: support.huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Q&A (chuyện khó nói): Không cần CỐ HOÀ ĐỒNG… bạn vẫn có thể TẠO DỰNG mối quan hệ


LEAVE A REPLY