Nữ TikToker Suy Thận Và Thói Quen Ăn Uống Thiếu Khoa Học Của Người Trẻ | Huỳnh Duy Khương

Tham gia Workshop (miễn phí) Energy for Life của anh tại đây:
————-
TIMECODE:
00:00 – Intro
00:51 – Anh đã từng rơi vào biến cố sức khỏe
06:19 – Sự thật 1: Health & Fitness là hai thứ khác nhau
08:01 – Sự thật 2: Nghĩa thật sự của từ “Diet”
09:43 – Sự thật 3: Chúng ta ăn để làm gì?
11:32 – Sự thật 4: Ăn trong vô thức và ăn có ý thức

#huynhduykhuong #suckhoe #suythan

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: support.huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Nữ TikToker Suy Thận Và Thói Quen Ăn Uống Thiếu Khoa Học Của Người Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *