Nộp tiền sử dụng đất vượt hạn mức

22/09/2008 09:24

Hồ sơ kê khai làm sổ đỏ đều ghi đất thừa kế của ông bà, cha mẹ để lại cho tôi. Toàn bộ giấy kiểm tra nhà đất năm 1986 của quận Đống Đa cũng như bản chia thừa kế đều đứng tên tôi. Khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở thì cơ quan làm sổ đỏ yêu cầu đóng tiền sử dụng đất ở 40%. Như vậy đúng hay sai?

Hồ sơ kê khai làm sổ đỏ đều ghi đất thừa kế của ông bà, cha mẹ để lại cho tôi. Toàn bộ giấy kiểm tra nhà đất năm 1986 của quận Đống Đa cũng như bản chia thừa kế đều đứng tên tôi. Khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở thì cơ quan làm sổ đỏ yêu cầu đóng tiền sử dụng đất ở 40%. Như vậy đúng hay sai?

Trả lời:

Theo Nghị định 198 năm 2004 của Chính phủ, việc thu tiền sử dụng đất, quy định những trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có trường hợp đất đai có giấy tờ hợp pháp về thừa kế và đã sử dụng ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp. Tuy nhiên, việc không phải nộp tiền sử dụng đất chỉ áp dụng cho diện tích đất nằm trong hạn mức mà UBND TP Hà Nội quy định được Chính phủ giao căn cứ vào tình hình đất đai của địa phương để ban hành. Do đó, diện tích đất vượt hạn mức sẽ phải nộp tiền sử dụng đất, số tiền sử dụng đất phải nộp căn cứ vào vị trí đất, thời điểm hình thành đất, mục đích sử dụng đất… nên sẽ có những mức nộp khác nhau.

Do câu hỏi của bạn không nêu rõ về diện tích đất đai xin cấp giấy chứng nhận nên chúng tôi không trả lời cụ thể được. Qua thư, chúng tôi nhận định số tiền sử dụng đất bạn phải nộp có thể là tiền sử dụng đất cho diện tích vượt hạn mức do UBND TP Hà Nội quy định.

(Theo KT&ĐT)

LEAVE A REPLY