Nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

01/03/2008 08:26

Căn hộ tôi ở trong khu tập thể quân đội thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Do nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nên tôi dỡ bỏ nhà cũ xây dựng nhà mới trên đất của căn hộ cũ.

Căn hộ tôi ở trong khu tập thể quân đội thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Do nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nên tôi dỡ bỏ nhà cũ xây dựng nhà mới trên đất của căn hộ cũ.

Yêu cầu:

Xin cho biết, nhà ở của tôi hoặc nhiều trường hợp tương tự khác có được xác định là nhà ở thuộc sở hữu tư nhân không? Khi Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) thì có thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất không?

Trả lời:

Căn cứ các chính sách hiện hành có hiệu lực pháp luật, nhà ở do các cơ quan tự quản từ trước 15/10/1993 mà ở đó đã được thanh lý, hoá giá cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, cải tạo, cơi nới hoặc đã được cơ quan, đơn vị quyết định phân phối cho các hộ gia đình, cá nhân trước ngày NĐ61/CP có hiệu lực thi hành (20/7/1994) phải bảo đảm đủ các điều kiện dưới đây mới là nhà ở thuộc sở hữu của các gia đình, cá nhân:

– Có hồ sơ, chứng từ chứng minh cụ thể việc thanh lý hoá giá hoặc quyết định phân phối nhà gắn liền với đất ở, trong hồ sơ phải khẳng định quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân và người mua đã nộp đủ tiền theo quy định tại thời điểm bán, phân phối nhà. Nếu không có hồ sơ hoặc hồ sơ không chứng minh được các yêu cầu trên thì nhà đó vẫn là nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

– Trường hợp vẫn còn hợp đồng thuê nhà của Nhà nước hoặc nhà do cơ quan tự quản phân phối cho hộ gia đình, cá nhân để ở mà chưa thực hiện các thủ tục khi thanh lý, hoá giá, phân phối, không có hồ sơ chứng minh là nhà ở thuộc sở hữu của gia đình, cá nhân thì nhà ở đó là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

– Hồ sơ đã được UBND phường xác nhận đất không có tranh chấp nhưng vẫn phải được xác nhận là đất chưa giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý (Xí nghiệp hay Công ty quản lý nhà), đất không do Nhà nước quản lý thì mới xác định là đất thuộc quyền quản lý, sở hữu của tư nhân. Nhà có nguồn gốc do cơ quan tự quản không đủ một trong các điều kiện trên hoặc nhà do Công ty và các Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý thì được thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định về bán nhà theo NĐ 61 đã hướng dẫn.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ nhà đất hiện có của bạn đã nộp tại Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà cũng như một số trường hợp tương tự như ông đã nêu trong đơn mà không có tài liệu chứng minh đã mua nhà hoá giá hoặc thanh lý của cơ quan cũ, thì nhà, đất ông đang sử dụng (cho dù đã phá đi xây lại) là nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất quản lý hoặc bán theo NĐ61 và vẫn thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất khi làm các thủ tục xin cấp “sổ đỏ”. Việc xác định giá nhà, đất được áp dụng theo văn bản 1388/TTg-CN ngày 16/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn cũng như các văn bản quy phạm của pháp luật đã quy định.

(Theo KT&ĐT)

LEAVE A REPLY