Kệ để đồ là món nội thất có thể đặt ở nhiều nơi trong nhà, trở thành một phần của tủ tường để tivi hoặc đứng độc lập trong phòng khách.

20150114095851852 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095853319 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095855659 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095858482 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095900354 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095901696 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095903396 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095905518 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095909449 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095848592 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

20150114095849731 Những mẫu kệ phong cách cho phòng khách

LEAVE A REPLY