Nếu bạn muốn có một với một sự khác biệt phá cách, bạn hãy suy nghĩ đến việc sử dụng những , nó không chỉ tạo nên những không gian “mạnh mẽ” mà còn tạo được sự sang trọng và không có cảm giác tối nhờ vào sự cân bằng của màu sắc.

020357 11 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020357 12 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020402 13 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020340 1 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020340 2 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020340 3 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020340 4 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020340 5 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020340 6 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020357 7 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020357 8 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020357 9 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

020357 10 large Những căn bếp sang trọng với gam màu tối

LEAVE A REPLY