Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát của vùng Bridgehampton, New York này do KTS Bates Masi thiết kế dành riêng cho một gia đình nhỏ. Với kiến trúc hiện đại, trần cao cùng bức tường kính khổng lồ, ngôi nhà này luôn lộng gió và sang trọng với nội thất hiện đại.
c9e00c6c9bb5a5551eecd32eb2566958 Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

1bee3c4b855e4a84740998711cfd3030 Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

9d88b61bb093e37f954d0d87827a2e3c Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

58c9a1be0a1e115cb8326e46414eef8d Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

9001f16f088180a9d0b334346338ef20 Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

44825f657349167167c00b80e8121156 Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

368988 a Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

6235703503e07b1ef84c48e6ffb6fbde Ngôi nhà Sams Creek nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *