Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil do Marcelo Sodré thiết kế. Kiến trúc của ngôi nhà được thiết kế hài hòa với thiên nhiên xinh đẹp xung quanh nhằm mang đến một không gian sống trong lành, thanh nhã cho mọi người.

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Ngôi nhà hiện đại & sang trọng tại Sao Paulo, Brazil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *