Một nghiên cứu khá thú vị về ‘chuyện ấy’ của thế hệ ngày nay cho thấy có khoảng cách khá lớn với ‘chuyện ấy’ của thế hệ đi trước. Bạn sẽ càng bất ngờ hơn vì những lý do sau đây, theo news.com.au ngày 3.8.

Một nghiên cứu khá thú vị về ‘chuyện ấy’ của thế hệ ngày nay cho thấy có khoảng cách khá lớn với ‘chuyện ấy’ của thế hệ đi trước. Bạn sẽ càng bất ngờ hơn vì những lý do sau đây, theo news.com.au ngày 3.8.

Nghiên cứu với dữ liệu thu thập từ hơn 26.000 người trả lời khảo sát, được công bố tuần này trên tạp chí Archives of Sexual Behavior (Hành vi Tình dục), ghi nhận 15% số người tham gia khảo sát có độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi, sinh ra trong những năm 1990 đã báo cáo rằng họ không có đối tác tình dục từ năm 18 tuổi, so với thế hệ trước đây chỉ có 6%.

Nghiên cứu cũng cho thấy một loạt các yếu tố xã hội khác có thể góp phần tăng sự độc thân của thế hệ trẻ, bao gồm: chi phí sinh hoạt và giáo dục khiến người trẻ sống với cha mẹ lâu hơn, dễ dàng truy cập video và game trên máy tính, dễ tìm kiếm các thông điệp về sức khỏe và an toàn trong cộng đồng…

Giáo sư Twenge nói: “Đây là một thế hệ không thích rủi ro rất, và thái độ đó ảnh hưởng đến sự lựa chọn tình dục của họ”.

Theo Ngọc Lam (Thanh Niên Online)