Nếu bạn sợ ÁNH MẮT người khác nhìn mình, hãy xem video này | Huỳnh Duy Khương

Bị ảnh hưởng bởi những lời đánh giá không mấy tích cực là nhân tố chính hình thành nên nỗi sợ trong bạn. Anh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy! Cho nên, trong video này anh sẽ cho các bạn biết cách để không bị tổn thương bởi lời đánh giá của người khác.

#huynhduykhuong #giaotiep #publicspeaking

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Cách để KHÔNG BỊ TỔN THƯƠNG bởi lời đánh giá từ người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *