Nếu bạn không sinh ra ở vạch đích thì sẽ như thế nào? | Huỳnh Duy Khương x Nguyễn Hữu Trí

Làm Gì Khi Bạn Sinh Ra Là Một Người Trung Bình? Cùng anh Huỳnh Duy Khương và anh Nguyễn Hữu Trí thảo luận với nhau trong một số Podcast đặc biệt trong tuần này nhé.

#huynhduykhuong #podcast #nguyenhuutri

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Nếu bạn không sinh ra ở vạch đích thì sẽ như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *