LÝ DO LỚN NHẤT khiến bạn có nhiều NỖI SỢ hơn đó là… | Huỳnh Duy Khuơng

Trong video này, anh sẽ chỉ ra cho bạn lý do lớn nhất khiến bản thân luôn có nhiều nỗi sợ và chính những điều đó đã kìm hãm mình lại trong suốt khoảng thời gian trước đây. Xem và áp dụng liền vào cuộc sống nhé!

#huynhduykhuong #giaotiep #publicspeaking

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về LÝ DO LỚN NHẤT khiến bạn có nhiều NỖI SỢ hơn đó là…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *