Làm sao để NGƯỜI HƯỚNG NỘI TỰ TIN trong giao tiếp? | Huỳnh Duy Khương

Làm sao để NGƯỜI HƯỚNG NỘI TỰ TIN trong giao tiếp? | Huỳnh Duy Khương

Timecode:
00:00 – NỖI KHỔ của người hướng nội
03:24 – Cách để người hướng nội TỰ TIN + GIAO TIẾP TỐT

#huynhduykhuong #giao tiep #huongnoi

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Làm sao để NGƯỜI HƯỚNG NỘI TỰ TIN trong giao tiếp?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *