Làm sao để KHÔNG RUN khi GIAO TIẾP – THUYẾT TRÌNH trước đám đông? | Huỳnh Duy Khương

Nhận ngay eBook miễn phí anh dành tặng bạn tại đây:

TIMECODE:
00:00 – Thuyết trình: NỖI ÁM ẢNH của nhiều người
00:51 – Bí quyết #1: Tập trung vào khán giả
04:27 – Bí quyết #2: Đưa mình vào trạng thái nhiều năng lượng
08:25 – Bí quyết #3: Tập luyện thật nhiều

#huynhduykhuong #thuyettrinh #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

Khoá học High Influence Public Speaking:
Khoá học Underground Leader:

Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây:

Workshop Public Speaking:

Workshop Underground Leader:

Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Làm sao để KHÔNG RUN khi GIAO TIẾP – THUYẾT TRÌNH trước đám đông? | Huỳnh Duy Khương
Làm sao để KHÔNG RUN khi GIAO TIẾP – THUYẾT TRÌNH trước đám đông? | Huỳnh Duy Khương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *