Giấy chứng nhận đất có vườn ao

19/06/2008 09:02

Xin cho biết quy định của Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sở hữu mảnh đất có vườn ao như thế nào?

Xin cho biết quy định của Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sở hữu mảnh đất có vườn ao như thế nào?

Trả lời:

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn Hà Nội ngày 9/5 chỉ rõ, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có vườn, ao thuộc khu dân cư (đất thổ cư) trước ngày 1/7/2004 được cấp giấy chứng nhận như sau:

– Trường hợp thửa đất có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất có ghi nhận rõ ranh giới, diện tích thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở, không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận.

– Trường hợp thửa đất ở có vườn ao được sử dụng trước ngày 18/12/1980 mà ranh giới thửa đất và diện tích đất ở chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất được xác định không quá 5 lần hạn mức giao đất ở mới tối đa do UBND TP quy định, nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

Phần diện tích còn lại sau khi đã xác định là đất vườn, ao với thời hạn sử dụng là 50 năm. Trường hợp nếu còn diện tích ngoài hạn mức nêu trên đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống thì được công nhận là đất ở và phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

– Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao sử dụng trước ngày 18/12/1980 được cấp giấy chứng nhận theo hạn mức quy định mà thửa đất này được tách ra từ thửa đất không có các loại giấy tờ về đất theo quy định thì thửa đất còn lại sau khi đã tách thửa cũng được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

– Trường hợp đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở, đất vườn ao được xác định theo giấy tờ đó và không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp diện tích đất vườn ao đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống thì được công nhận là đất ở và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định sau:

– Không phải nộp tiền sử dụng đất trong hạn mức quy định.

– Diện tích còn lại (nếu còn) được xác định là đất vườn, ao.

(Theo KT&ĐT)

LEAVE A REPLY