Dễ bỏ cuộc, bạn có đang mắc phải hội chứng CẢ THÈM CHÓNG CHÁN? | Huỳnh Duy Khương

Dễ bỏ cuộc, hay bị mất tập trung khi làm việc. Phải chăng bạn đang mắc phải hội chứng CẢ THÈM CHÓNG CHÁN? Xem ngay video để biết câu trả lời nhé!

#huynhduykhuong #cathemchongchan #debocuoc

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Dễ bỏ cuộc, bạn có đang mắc phải hội chứng CẢ THÈM CHÓNG CHÁN?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *