Đây là lý do lúc nào bạn cũng MỆT MỎI | Huỳnh Duy Khương

Bạn lúc nào cũng bị rơi vào trạng thái mệt mỏi trong cuộc sống. Mặc dù đã rất chăm lo cho sức khỏe bản thân, nhưng bản thân vẫn có những vấn đề về điều đó. Trong video này, anh sẽ chỉ ra 5 lý do khiến bạn lúc nào cũng bị rơi vào cảm giác mệt mỏi.

Timecode:
00:00 – Thiếu năng lượng là thiếu tất cả
05:13 – Lý do #1: Thiếu ngủ
07:17 – Lý do #2: Thiếu dinh dưỡng
09:16 – Lý do #3: Thiếu vận động
10:41 – Lý do #4: Thiếu mục tiêu cụ thể
12:08 – Lý do #5: Thiếu sự đổi mới

#huynhduykhuong #suckhoe #metmoi

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Đây là lý do lúc nào bạn cũng MỆT MỎI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *