Đây là lý do khiến bạn “THẤT BẠI” khi THUYẾT PHỤC người khác | Huỳnh Duy Khương

Trong video này, anh sẽ chỉ ra những sai lầm khiến bạn luôn nhận phải thất bại khi thuyết phục người khác.

#huynhduykhuong #giaotiep #thuyetphuc

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn
Video này sẽ chia sẻ về Đây là lý do khiến bạn “THẤT BẠI” khi THUYẾT PHỤC người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *