Sức Khỏe

Trong thời gian rụng trứng, nên “quan hệ” thế nào để...

Trong những ngày rụng trứng, "quan hệ" với tần suất liên tục cũng không phải là yếu tố quyết định đến khả năng thụ...