Nội Thất

Sang tên nhà có đồng thừa kế mất tích

Sang tên nhà có đồng thừa kế mất tích16/09/2008 08:42 Ông bà nội tôi có hai người con nhưng chú tôi bỏ...

Nộp tiền sử dụng đất vượt hạn mức

Nộp tiền sử dụng đất vượt hạn mức22/09/2008 09:24 Hồ sơ kê khai làm sổ đỏ đều ghi đất thừa kế của...