Nội Thất

Đăng ký hộ khẩu với giấy viết tay

Đăng ký hộ khẩu với giấy viết tay 23/10/2007 16:33 Trước đây, bạn tôi có mua 300 m2 đất bằng giấy tay, chưa...

Không chịu công chứng khi bán nhà

Không chịu công chứng khi bán nhà 17/10/2007 16:08 Nhà tôi mua năm 2000 bằng giấy tay của một người mà trước đó...

Nhà có nơi kinh doanh và sân sau

Nhà có nơi kinh doanh và sân sau 12/10/2007 09:11 Tôi vừa mua một lô đất trong khu dân cư diện tích 6...

Việt kiều nhờ người đứng tên nhà

Việt kiều nhờ người đứng tên nhà 10/10/2007 11:18 Tôi là Việt kiều quốc tịch Anh. Nhiều năm trước, tôi có đưa tiền...

Nhà có nơi kinh doanh và sân sau

Nhà có nơi kinh doanh và sân sau 12/10/2007 09:11 Tôi vừa mua một lô đất trong khu dân cư diện tích 6...

Biệt thự nhỏ ở phố

Biệt thự nhỏ ở phố 29/12/2007 09:00 Tôi có miếng đất hướng đông nam dài 21 m, rộng 8,4 m, phía trước có...

Tính hợp pháp của di chúc miệng

Tính hợp pháp của di chúc miệng 27/12/2007 15:42 Mẹ tôi mất để lại diện tích 487 m2 đất (không có di chúc)...

Không chịu công chứng khi bán nhà

Không chịu công chứng khi bán nhà 17/10/2007 16:08 Nhà tôi mua năm 2000 bằng giấy tay của một người mà trước đó...

Chồng muốn đứng tên giấy tờ nhà

Chồng muốn đứng tên giấy tờ nhà 27/08/2008 15:41 Vợ chồng tôi cùng tạo lập một căn nhà nhưng nay khi làm giấy...

Nhà vuông dành cho kinh doanh

Nhà vuông dành cho kinh doanh 26/10/2007 14:56 Chúng tôi có mảnh đất hình vuông 7 x 7 m, hướng bắc. Gia đình...