Cách xây dựng ý tưởng thuyết phục và trở nên nổi bật trong đội nhóm | Huỳnh Duy Khương

Tại sao bạn đưa Ý TƯỞNG nhưng KHÔNG AI NGHE?! | Huỳnh Duy Khương

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Tại sao bạn đưa Ý TƯỞNG nhưng KHÔNG AI NGHE?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *