Cách Từ Chối Sếp Mà Không Sợ Bị La | Huỳnh Duy Khương

Tìm hiểu về khóa học Public Speaking của anh tại đây:
————-
TIMECODE:
00:00 – Intro
00:16 – Câu hỏi băn khoăn của học viên
06:54 – Khi đi làm, được nhận việc là thứ rất đáng mừng
11:05 – Học cách để suy nghĩ cho người bên kia

#huynhduykhuong #giaotiep #phattrienbanthan

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Cách Từ Chối Sếp Mà Không Sợ Bị La

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *