Cách Quản Lý Đội Nhóm Mới (Dành Cho Người Không Có Kinh Nghiệm) | 2023 | Huỳnh Duy Khương

Cách Quản Lý Đội Nhóm Mới (Dành Cho Người Không Có Kinh Nghiệm)
————————

TIMECODE:
00:00 – Nhân viên không nể phục thì quản lý phải làm sao?
05:54 – Quản lý sợ bị nhân viên qua mặt?

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Cách Quản Lý Đội Nhóm Mới (Dành Cho Người Không Có Kinh Nghiệm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *