Cách người NÓI GIỎI sử dụng NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE trong giao tiếp | Huỳnh Duy Khương

TIMECODE:
00:00 – Giới thiệu
01:00 – 3 hiểu lầm lớn nhất về việc lắng nghe
03:20 – Loại lắng nghe #1: Nghe để thưởng thức
03:50 – Loại lắng nghe #2: Nghe để học hỏi
05:24 – Loại lắng nghe #3: Nghe để đồng cảm
08:16 – Loại lắng nghe #4: Nghe để đánh giá

#huynhduykhuong #leadership #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Cách người NÓI GIỎI sử dụng NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE trong giao tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *