Le Acque và là hai bộ sưu tập nội thất của hãng Toscoquattro đến từ Ý, mang đến một cảm giác vừa vừa ấm áp.

20141010150816483 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150820293 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150823614 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150827294 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150756216 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150759730 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150803516 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150807390 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

20141010150811403 BST nội thất phòng tắm gỗ đến từ Ý

LEAVE A REPLY